Playlist


Li diem playlist, però són les recopilacions musicals de tota la vida, la que feiem en cintes de casset a doble pletina, estudiant el minutatge per encabir-la als 45 minuts de cada cara. Les playlists són un casset sense cinta, una sèrie de cançons amb un fil conductor (un tema, una emoció, un gènere). 

Playlist