Llegim el riu

Llegim el riu és un projecte que es fonamenta en la ciència ciutadana (recerca participativa) a l’entorn del riu Llobregat, Besós i de la Tordera per afavorir el coneixement d’aquest espai i la col·laboració de la ciutadania en la seva protecció. Està impulsat i coordinat per la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

La iniciativa, que complementa el projecte existent RiuNet, promou punts d’innovació social creats a les biblioteques mitjançant comunitats de persones usuàries que treballen en l’estat hidrològic i ecològic d’un riu. Llegim el riu se centra en el coneixement de la qualitat de l’aigua del Llobregat i dels seus afluents a la seva àrea d’influència, la qual cosa ha de permetre la generació de noves dades, la recerca i la interpretació de la informació.

Per a més informació consulta a les biblioteques participants.

A través d’aquests vídeos podeu descobrir Llegim el riu, un projecte que suma ciutadania i recerca ecològica dels rius a partir d’espais d’innovació social creats a les biblioteques municipals per afavorir el coneixement dels ecosistemes fluvials i la col·laboració ciutadana en la seva protecció. Un treball transversal de la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

Per què llegim el riu

 

 

Tàndems

 

 

Sortides de camp

 

 

La ciència ciutadana

 

 

Propostes per a un riu millor

 

 

Data de creació 28-09-2021 Última actualització 05-02-2024

Activitats

No hi ha resultats.