Esports individuals

Dintre de la multitut d'esports que es practiquen de manera individual en parlem més detingudament de quatre d'ells: ciclisme, golf, hípica i motociclisme. Presentarem recursos d'altres esports importants com la gimnàstica i l'atletisme. Alguns d'aquests esports es podrien enquadrar a altres categories com és el cas del motociclisme a motor.

Ciclisme

Curses entre competidors a sobre d'una bicicleta. Es poden fer curses per carreteres o en velòdroms principalment. Als últims anys han aparegut altres modalitats  com el BMX o el ciclisme de muntanya.

 
 

Golf

Amb un bastó especial i una petita pilota, s'ha d'anar introduint l'esfèric a petits forats, normalment 18 per completar un recorregut. L'origen d'aquest esport és britànic.

Hípica

El protagonista principal és el cavall i hi ha les modalitats de doma i de salt d'obstacles. 

Motociclisme

Les curses més populars dintre dels esports de motor  es fan amb automòbils o motos dintre dels campionats del món de les màximes categories. Poden ser de resistència o velocitat. En el món de les dos rodes, destaquen les tres cilindrades del campionat del món de velocitat, moto-GP, moto-2 i moto-3.

  Search the catalog:

  Selection of websites:

  You may also like:

  Go to the shelf:

Creation date 07-05-2018 Last updated 22-06-2022