Creativitat i sostenibilitat en ... La casa i els objectes de cada dia

El disseny d’objectes, d’edificis o de serveis s’ha de fer de manera sostenible, és a dir, cercant una optimització de l’ús dels recursos que es potenciïn els impactes positius sobre les persones i la comunitat, i es minimitzin els impactes negatius en l’entorn ambiental.

Aquesta perspectiva del disseny ens interpel·la a totes i tots, ja que mitjançant el desplegament de les capacitats creatives de cadascú de nosaltres podrem avançar millor vers un estil de vida i una gestió de la llar cada cop més sostenibles: en l’ús compartit de recursos i serveis, en la gestió ecoeficient de l’energia, en el reaprofitament d’objectes i materials, en la gestió dels residus, ...

Listador de contenidos web

Listador de contenidos web

Listador de contenidos web

No results found