Arquitectura ecològica sostenible

L’arquitectura  ecològica o bioarquitectura és aquella que programa, projecta, reutilitza, utilitza, enderroca, recicla i construeix edificis sostenibles per a l’home i el medi ambient. Es la construcció respectuosa amb tots els éssers vius que afavoreix els seus processos evolutius i, també, la biodiversitat.

Els principis bàsics de la arquitectura ecològica són:

  • Valorar les necessitats d’espai i superfície i distingir entre aquelles que són indispensables de les optatives.
  • Projectar l’obra d’acord al clima local per aprofitar l’aportació energètica solar i les qualitats del clima.
  • Estalviar energia per aconseguir un estalvi econòmic directe a través d’un bon aïllament tèrmic i sistemes d’alt rendiment i baix consum elèctric.
  • Utilitzar fonts d’energia renovables.
  • Estalviar aigua mitjançant dispositius que redueixen el consum hídric o que aprofiten l’aigua de la pluja.
  • Construir edificis de major qualitat i de major durada en la seva vida útil.
  • Evitar riscos per a la salut tant pels treballadors com de les persones o animals que habitin el lloc.
  • Utilitzar materials obtinguts de matèries primeres generades localment i que utilitzin processos de baix consum energètic per reduir l’impacte ambiental.
  • Utilitzar materials reciclables per reduir el consum de matèries primeres i la quantitat de deixalles.
  • Gestionar ecològicament les deixalles per facilitar la recuperació, el reciclatge o la reutilització de materials de construcció.

  A les biblioteques trobaràs:

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació 20-05-2019 Última actualització 18-05-2021