Crea la teva empresa

La creació d'una empresa és una tasca complexa però sovint estimulant. A l'hora de posar-se en marxa cal tenir en compte diferents factors: la definició de l'activitat a desenvolupar, la planificació global i a llarg termini, la valoració de riscos, la capacitat financera, la viabilitat del negoci, l'estudi de mercat...

Et proposem alguns recursos per ajudar-te amb el teu projecte.

  Búsquedas en el catálogo:

  Selección de webs:

  También te puede interesar:

  Ir al estante:

Fecha de creación: 18/10/2016 Fecha de modificación: 03/03/2017