Univers Internet

Univers Internet és un projecte que té com a objectiu principal oferir una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet, un fenomen que està provocant una transformació inèdita en la història humana. Com afecta la xarxa a les nostres vides?

#UniversInternet 

Biblioteques participants en la 3a edició (2020-2021):

Actividades - Universo Internet

No hay resultados.