La Comunicació empresarial

La comunicació empresarial engloba tant la comunicació amb els treballadors com amb els agents col·laboradors de l’empresa com al públic al que s’ofereixen els serveis. Comunicar-se bé és fonamental per al bon funcionament de l’empresa i de l’equip.

Per a elaborar un pla de comunicació , cal constituir un pla estratègic, definir què es vol dir, quin perfil professional serà el comunicador, a qui va dirigida la informació, amb quina finalitat i objectius, a través de quin canal es farà la difusió (verbal, escrit o tecnològic), segons el funcionament del pla es valorarà quins son els resultats i si son millorables.

Un bon pla comunicatiu servirà per a motivar a l’equip, marcar les pautes a seguir de l’equip i millorar la interacció interna i externa de l’empresa, fonamental per a que una empresa funcioni.

  Selección de webs:

  Ir al estante:

Fecha de creación 22-09-2022 Última actualización 23-09-2022