Fondos especiales

Gèneres

Nova secció de llibres amb perspectiva de gènere.

Sota el nom Gèneres i la identificació del punt lila, es poden trobar més d’un centenar de referències sobre feminisme, violència masclista o diversitat sexual.

L’estand Gèneres està situat a la tercera planta de la biblioteca i més de la meitat dels llibres que el conformen tracten sobre feminisme. També tenen una representació important les seccions sobre violència masclista i identitat LGTBIQ+. La col·lecció es completa amb referències sobre tres temes més: nous models relacionals, polítiques d’Igualtat i noves masculinitats (aquesta, de moment, la secció més minsa).

Seccions:

  • Feminisme (paraula a matèria: dona)
  • Violència de gènere (matèries: dones maltractades, violació, assetjament sexual)
  • Nous models de relacions (matèries: identitat sexual, rol sexual, nous models de família i/o amor )
  • LGTBIQ+ (matèries: lesbianisme, homosexualitat, transsexualitat, teoria queer)
  • Noves masculinitats (matèria: masculinitat)
  • Polítiques d’igualtat (matèries: gènere, política d’igualtat, política social)
Temas: Sexualitat, Moviments socials drets humans feminisme ecologisme gais-lesbianes...
Etiquetas: