Els museus de la pell de Vic i Igualada

Dins la família d’oficis de la pell hi podem englobar tant els que en fan un tractament en el moment en què s’extreu de l’animal (adobers i pelleters) com els que l’hi donen forma un cop tractada per convertir-la en altres peces. Dins aquest segon grup hi trobem oficis molt especialitzats, com ara els de de baster, boter, marroquiner, repussador o sabater.

El sector de la pell ha tingut molta presència al nostre territori, sobretot a partir de la constitució dels primers gremis durant l’època feudal, però com tants d’altres oficis tradicionals ha anat reculant davant la mecanització. A dia d’avui encara podem trobar mostres d’aquesta tradició en poblacions catalanes com Vic i Igualada, on hi trobem barris i carrers que hi fan honor i on s’hi va mantenir l’activitat pelletera fins a temps recents. No és gratuït, doncs, que hi hagi dos dels museus més importants d’aquest àmbit.

Autoria de la imatge : Calafellvalo

El Museu de la Pell d’Igualada, format pels espais de Cal Boyer i Cal Granotes, té els seus orígens en el Museu de la Ciutat inaugurat l’any 1949.  A l’espai de Cal Boyer, una antiga fàbrica cotonera de finals del segle XIX, s’hi troben les exposicions permanents sobre el patrimoni industrial adober i els usos de la pell i de l’aigua. També hi trobem una col·lecció d’objectes fabricats amb pell des de l’època romana fins l’actualitat. Pel que fa a Cal Granotes, es tracta d’una adoberia del segle XVIII molt ben conservada on s’escenifica el procés artesanal que es feia abans de la industrialització.

El Museu de l’Art de la Pell de Vic, inaugurat l’any 1996, mostra una col·lecció d’objectes elaborats amb pell recopilats per l’adober Andreu Colomer Munmany. Hi podem trobar peces tant de casa nostra com d’arreu del món fetes amb tot tipus de pells i tècniques, com ara baguls, paravents, frontals d’altar, arquimeses, cadires, selles de muntar, màscares, figures per a teatre d’ombres, entre d’altres. L’exemplar més antic que s’hi conserva és una nina de cuir egípcia que data de l’any 3000 aC.

A part dels museus de Vic i Igualada també es poden visitar les restes arqueològiques d’antigues adoberies a Lleida (segles XIII-XVII), Tàrrega (segles XV-XVII) i Granollers (segles IX-XVIII).

 

  Selecció de webs:

  També et pot interessar:

  Vés al prestatge:

Data de creació 18-02-2021 Última actualització 13-06-2022