Mimedica

Centre d'informació Online de continguts monogràfics de medicina, infermeria i salut. Una acurada selecció de textos, en els quals trobareu continguts rigorosos i actualitzats.

Accés al recurs