Fondos especiales

Dones i LGTBIQ+

Els centres d’interès Dones i LGTBIQ+ tenen l’objectiu de visibilitzar, difondre i fer accessibles uns fons documentals amb una forta demanda social i amb la voluntat d’esdevenir una eina al servei de la ciutadania contra qualsevol tipus de discriminació, i per garantir la igualtat real de drets i oportunitats per a totes les persones i en tots els àmbits de la vida.

Contenen documents sobre feminisme, desigualtat de gènere, condicions socials de les dones i dels col·lectius LGTBIQ+, maltractaments, autodefensa feminista, lesbianisme, homosexualitat, transsexualitat, teoria queer, història, activisme, discriminació, relats personals, biografies, etc.

Els documents referents a Dones estan identificats amb un gomet lila al llom, i els referents als col·lectius LGTBIQ+ porten un pictograma amb l'arc de Sant Martí.

Els podeu consultar lliurement a la planta d'adults de la Biblioteca.

Temas: Moviments socials drets humans feminisme ecologisme gais-lesbianes...
Etiquetas: