Salut

2023 Any Internacional del Mill

Cultiu de mill © Songsak Paname / iStock.com

L'Assemblea General de Nacions Unides, mitjançant resolució del 3 de març del 2021, va determinar el 2023 com a Any Internacional del Mill. La FAO és l'organisme encarregat de celebrar-ho.

El mill és un cereal semblant al blat de moro que creix sense problemes en ambients extrems i necessita molt poca aigua per desenvolupar-se. Com que no té gluten, el poden consumir els celíacs.

És una part important de l'alimentació dels habitants de les zones àrides i semiàrides del món (Àfrica i Àsia).


#millets  #yearofmillets

Des de la Biblioteca Virtual hem fet una tria de llibres perquè puguis aprofundir sobre aquest cereal i d'altres i tots els beneficis que tenen per a la humanitat.

 

  In libraries you will find:

  Search the catalog:

  Selection of websites:

  You may also like:

  Go to the shelf:

Creation date 17-07-2023 Last updated 27-11-2023