Còmics inclusius

La majoria d’herois (siguin súpers o no) mai ho tenen fàcil. Imagineu-vos totes les dificultats que hauran de sobrepassar per tal d’assolir els seus nobles objectius.

Aquí presentem una relació de títols on els seus protagonistes (siguin súpers o no) tenen alguna pluridiscapacitat que els hi pot ocasionar problemes d’integració o de sensibilització amb l’entorn, físic i humà.

Imagineu-vos quants herois (siguin súpers o no) no saben que ho són, i es superen cada dia.

  In libraries you will find:

A Silent voice / Yoshitoki Oima
Primavera / Taniguchi, Morvan
Downtown / Noël Langm, Rodrigo García
Real / Takehiko Inoue
Zatoichi / Hiroshi Hirata
Super Sorda /Cece Bell
Sordo /David Muñoz
Informe sobre ciegos / Ernesto Sábato, Alberto Breccia
Lydie / Jordi Lafebre
El Día de la victoria / Guillermo Carandini
El Nao de Brown / Glyn Dillon
El Ala rota / Antonio Altarriba, Kim
María y yo /María Gallardo, Miguel Gallardo
María cumple 20 años /María Gallardo, Miguel Gallardo

  Selection of websites:

  You may also like:

  Go to the shelf:

Creation date 12-03-2018 Last updated 18-03-2022