Servicios

Información local

Información local

En la biblioteca puedes encontrar información sobre la historia y actualidad de tu municipio o barrio. También hay revistas y periódicos locales para estar siempre al día de lo que tienes más cerca. 

Parte de este fondo de revistas y periódicos locales que encontrarás en las bibliotecas está también digitalizado. Las publicaciones son de temática diversa y comprenden un período histórico que llega hasta el siglo XIX. 

Observaciones:

Biblioteca Central de Terrassa (bct) - Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

 Massis de Sant Llorenç del MuntEl Centre de Documentació és un servei bibliogràfic i documental adreçat a tota mena de públic: des dels investigadors que busquen informació concreta per a un estudi científic, fins a qualsevol persona que vol conèixer una mica més el Parc.

Es va crear l'any 1998 mitjançant un conveni signat entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona. El Cetre de Documentació del Parc Natural es va traslladar a la Biblioteca Central de Terrassa el novembre de 2019 per fer-lo més visible i accessible a les persones interessades.  Actualment, disposa d’un fons bibliogràfic de més de 3.000 exemplars (articles, llibres, estudis, publicacions, memòries, etc.)

Es pot consultar tot el que conté a través del catàleg col·lectiu dels centres de documentació dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona.   Part d'aquest fons es pot agafar en préstec, tan sols és necessari disposar del carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya. 

Més informació:  Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

 

Bibliotecas que ofrecen este servicio :

Todas las bibliotecas y bibliobuses de la Red ofrecen este servicio