Indústria 4.0

La Indústria 4.0 correspon a una nova manera d'organitzar els mitjans de producció amb l’objectiu de posar en marxa fàbriques intel·ligents capaces d'adaptar-se més a les necessitats i els processos de producció i també assignar d'un mode més eficaç els recursos, de manera que s'obri la via cap a la quarta revolució industrial.

Aquesta no és una realitat consolidada, sinó que és una fita en el desenvolupament industrial que marcarà importants canvis socials en els pròxims anys. Aquesta onada tecnològica exigeix als treballadors adaptació productiva i una màxima flexibilització imposada per la lògica digital. Aquest repte planteja dubtes, com ara si estem preparats per al tsunami que irromprà en el mercat laboral en els pròxims anys, però també si és una oportunitat per inventar un món millor.

T'oferim recursos i enllaços que us poden ser d’utilitat per entreveure aquest futur que ja es divisa.

  In libraries you will find:

  Selection of websites:

  You may also like:

  Go to the shelf:

Creation date 11-06-2018 Last updated 07-02-2023