Professions emergents

Es consideren professions emergents aquelles que eren anecdòtiques o no existien fa deu anys, però que actualment tenen una demanda significativa. De fet moltes ni tan sols existeixen en aquests moments, però aviat no ens resultaran estranyes. Es tracta de feines generalment vinculades a les tecnologies i a la innovació. I és que la revolució tecnològica exigirà a curt termini una redefinició dels llocs de treball.

Segons els experts l’ocupació no es reduirà tan com habitualment es creu, però demandarà capacitat d’aprenentatge i d’adaptació als canvis per poder-se mantenir laboralment actius. No obstant això, hem de valorar que aquest escenari també està ple d’oportunitats professionals.

  Selecció de webs:

  També et pot interessar:

  Vés al prestatge:

Data de creació 19-02-2018 Última actualització 07-02-2023