Audiollibres en mp3

Per accedir al sistema és necessari disposar del carnet de biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Cada usuari té accés a dues descàrregues de cada títol per si es produeix qualsevol problema en la primera descàrrega i a tantes escoltes en streaming com desitgi.

 

 Accés al recurs

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 

Responsable del tractament: DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

Finalitat del tractament: gestionar les teves sol·licituds i els serveis bibliotecaris associats al carnet.

Legitimació: garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. Missió de caràcter públic de les diputacions basada en la Llei de Bases de Règim Local 7/85.

Destinataris de les dades: les teves dades (nom i cognom i número del carnet de biblioteca) seran tractades per l’empresa EDITORIAL LIVERBOX, S.L., únicament amb la finalitat de gestionar el servei amb qui la Diputació de Barcelona ha subscrit l’oportú contracte d’encarregat del tractament i protecció de dades.

Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió, així com d’altres drets reconeguts a la normativa.

Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets pots consultar la nostra política de privacitat.