Special Collections

Arts escèniques - Viladecans. Biblioteca
Arts escèniques

Motivats per la estreta relació de Viladecans amb les arts escèniques i el teatre, des de mitjans de 2019 la Biblioteca de Viladecans disposa d’un fons especial en arts escèniques de lliure accés localitzat a la planta principal, al costat de la secció de diaris i revistes. Aquest fons especial està compost per la dansa, el teatre, el circ, i tot allò relacionat amb la representació damunt d’un escenari.

Fruït d’aquest fons en arts escèniques, també s’ha posat en marxa un Club de Lectura de Teatre.

Additional information:

Prestatge virtual d'arts escèniques

Subjects: Espectacles , Circ, Dansa, Teatre
Labels: teatre, arts escèniques, dansa, circ
Average (0 Votes)