Tecnogirl

TecnoGirl (Fomentem les vocacions tecnològiques)

El projecte té com a objectiu principal la divulgació de la ciència i la tecnologia entre els estudiants de secundària i especialment pretén fomentar les vocacions tecnològiques en el col·lectiu de noies en edat compresa entre els 12 i 18 anys contribuint a posar fi a la bretxa de gènere que existeix en professions d’aquest àmbit. Per al desenvolupament d’aquest projecte s’han establert 3 tipus d’actuacions: sensibilització, coneixement i acció.

Entorn a les actuacions de sensibilització, el projecte comptarà amb una exposició sobre dones científiques i tecnològiques vinculades a la ciutat de Mataró amb la intenció d’apropar als estudiants i als centres educatius a aquestes figures, alguna de les quals serà present en els tallers de lectura que es realitzaran a les biblioteques. 

Respecte a les actuacions de coneixement i acció, durant el projecte es realitzaran tallers de tecnologia i ciència per apropar als estudiants en especial i públic en general a noves metodologies. Seran tallers curts, intensius i pràctics. Finalment, la gran activitat del projecte serà una “Hackathon” que consisteix en un esdeveniment creatiu i formatiu en el qual els participants han de donar resposta a un repte social plantejat per la seva comunitat d’una manera pràctica i mitjançant la tecnologia. En aquest cas, es realitzarà una “HackGirl junior” i el repte social al qual s’haurà de donar resposta serà la gestió de residus, la millora en la recollida selectiva de residus.