Serveis

Sales d'estudi

Sales d'estudi

Diverses biblioteques disposen de sales d'estudi que durant els períodes d'exàmens amplien el seu horari.

Més informació:

Algunes biblioteques també obren en horari nocturn.

Observacions

Aula d'estudi: maig-juny. Curs 2017-2018

Del 7 de maig al 24 de juny

Horari:

- De dilluns a divendres de 20 a 02 h.
- Dissabtes: de 16 a 24 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 13.30 h i de 16 a 24 h.

Es considera festiu: 24 de juny

Tancat: 23 de juny

 

Serveis

Els usuaris poden fer servir els següents serveis:

 • Espai de taules i cadires per estudiar.

 • Lavabos d'ús públic.

 • Wi-fi (no s'inclou el servei de manteniment).

 • Màquines de begudes.    

Queden exclosos els següents serveis: 

 • Internet.

 • Consulta de fons documental de forma massiva (poden consultar diccionaris, enciclopèdies...)

 • Préstec (no es poden emportar documents de la biblioteca a casa).

 • Qualsevol altre servei que la Biblioteca ofereix de manera ordinària.

Deures dels estudiants

Tots els estudiants que facin ús de la sala d'estudi estan obligats a complir les següents normes:

 • Respectar l'horari d'obertura de la sala d'estudi.

 • Respectar els espais d'ús exclusiu assignats  per a l'estudi, i a no utilitzar els espais no posats a disposició d'aquest servei.

 • Utilitzar la sala d'estudi individualment, no s'habiliten espais per a ús en grup.

 • Destinar l'espai cedit a les finalitats que se li han assignat.

 • Respectar la normativa d'ús de la Biblioteca pel que fa als requisits per a la convivència i el bon funcionament.

 • Ha de prevaldre la convivència i el respecte mutu. Si un usuari es comporta de manera incívica o la seva conducta resulta ofensiva o en detriment dels altres usuaris o del personal del centre, aquest podrà expulsar-lo durant el període de temps que es consideri convenient. Si l'actitud incívica dels usuaris es manté s'haurà de trucar als cossos de seguretat (en principi Guàrdia Urbana). Si cal demanar la identificació de cap usuari també es demanarà ajuda als cossos de seguretat.

 • Els telèfons mòbils han d'estar en silenci. Per respondre les trucades telefòniques cal sortir a l'exterior de la Biblioteca.

 • Per raons de seguretat i higiene no és permès fumar, ni menjar, ni beure a la Biblioteca. El vestíbul de l'equipament és l'únic espai on es poden prendre begudes.

 • El mobiliari dels diferents espais del centre no pot ser redistribuït pels usuaris sense control ni sense l'autorització del personal de la Biblioteca.

 • Estar prohibit fer fotografies dins de l'equipament. Caldria demanar autorització a l'Ajuntament.         

 • Respectar la finalitat o destinació dels espais d'ús comú: com ja s'ha dit el vestíbul és l'espai per a prendre les begudes, no es pot menjar a l'equipament, ni portar begudes a les sales (ampolles d'aigua sí que poden tenir a la sala).

 • Utilitzar el propi material d'estudi i eines de treball. La Biblioteca no facilitarà als estudiants material d'oficina de cap mena.

Biblioteques que ofereixen aquest servei: