Serveis

NVDA (Non Visual Desktop Access)

NVDA (Non Visual Desktop Access)

El lector de pantalles NVDA (Non Visual Desktop Access) permet accedir als continguts de l’ordinador de forma sonora.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :