Guies de lectura

Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible

Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquesta agenda es troben 17 objectius i 169 metes específiques, totes centrades en el desenvolupament mundial sostenible. 

 

Els objectius estan centrats en 5 esferes de vital importància: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.

 

Substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van caducar el 2015. A diferència dels ODM, que els va elaborar un comitè a porta tancada, en l’elaboració dels ODS hi van estar involucrats 193 estats i fins i tot també, la societat civil. 

 

El 2019 a Catalunya es va elaborar un “Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya” amb l’objectiu d’implementar els ODS a Catalunya mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya.

 

En aquesta guia de lectura es presenten una selecció de lectures per cada un dels 17 objectius de les ODS.

Data de creació: 24/08/2020

Última actualització: 04/12/2020

Mitjana (0 Vots)

11. Ciutats i comunitats sostenibles

 Disfruta la vida sin cargarte el planeta
Disfruta la vida sin cargarte el planeta
Simms, Andrew , Smith, Joe  
Barcelona: Los Libros del Lince, 2009

Els autors repassen aspectes necessaris per a poder crear un món més sa i més just. 

 Ecologia urbana
Ecologia urbana
Terradas, Jaume  
Barcelona: Rubes, 2001

Les ciutats van néixer fa 5000 anys per acollir un gran nombre d'individus. Aquest nucli és un entorn viu, un ecosistema més amb els seus processos i fuxos particulars. El llibre ens dona criteris ecològics per a la gestió de les noves urbs.

 El Aprendizaje de la sabiduría
El Aprendizaje de la sabiduría
Marina, José Antonio  
Barcelona: Ariel, 2009

Recull de dues obres de José Antonio Marina: Aprender a Vivir i Aprender a Convivir. En la primera es planteja com s’ha d’educar per tal que aprenguem a viure millor amb nosaltres mateixos. En la segona com s’ha d’educar per tal que puguem conviure millor en societat. 

 El Mundo hasta ayer
El Mundo hasta ayer
Diamond, Jared  
Barcelona: Debate, 2013

Retrat de les societats del passat comparades amb les societats actuals.

Tornar