Guies de lectura

Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible

Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquesta agenda es troben 17 objectius i 169 metes específiques, totes centrades en el desenvolupament mundial sostenible. 

 

Els objectius estan centrats en 5 esferes de vital importància: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.

 

Substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van caducar el 2015. A diferència dels ODM, que els va elaborar un comitè a porta tancada, en l’elaboració dels ODS hi van estar involucrats 193 estats i fins i tot també, la societat civil. 

 

El 2019 a Catalunya es va elaborar un “Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya” amb l’objectiu d’implementar els ODS a Catalunya mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya.

 

En aquesta guia de lectura es presenten una selecció de lectures per cada un dels 17 objectius de les ODS.

Data de creació: 24/08/2020

Última actualització: 04/12/2020

Mitjana (0 Vots)

07. Energia assequible i no contaminant

 Catalunya, aproximació a un model energètic sostenible
Catalunya, aproximació a un model energètic sostenible
Furró Estany, Eduard  
Barcelona: Octaedro, 2016

Teniu a les mans una proposta de model energètic net i sostenible per a Catalunya.

 El Col·lapse és evitable
El Col·lapse és evitable
Sans Rovira, Ramon , Pulla Escobar, Elisa  
Barcelona: Octaedro, 2014

Evitant el catastrofisme, però tenint present que si no canviem entrarem en una crisi de gran intensitat, Ramon Sans planteja un possible disseny per a dur a terme aquest canvi que és tan necessari.

 En la espiral de la energía
En la espiral de la energía
Fernández Durán, Ramón , González Reyes, Luis  
Madrid: Libros en Acción, 2014

Davant de la situació en la qual es troba el planeta i la societat, aquest llibre ens convida al diàleg col·lectiu per elaborar estratègies i iniciatives emancipadores.

 Energías alternativas
Energías alternativas
Bridgewater, Alan , Bridgewater, Gill  
Madrid: Paraninfo, cop. 2009

Guia essencial en la que s’analitzen set tipus de fonts d’energia alternatives per utilitzar a casa.

 Recursos energètics i crisi
Recursos energètics i crisi
Riba i Romeva, Carles  
Barcelona: Octaedro, 2012

Llibre que des d’una perspectiva tècnica presenta com evolucionarà la crisi energètica i planteja quin és el paper que té Europa en un món amb recursos energètics exhaurits.

Torna a l'inici