Guies de lectura

Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible

Cap a un futur millor: Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquesta agenda es troben 17 objectius i 169 metes específiques, totes centrades en el desenvolupament mundial sostenible. 

 

Els objectius estan centrats en 5 esferes de vital importància: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.

 

Substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van caducar el 2015. A diferència dels ODM, que els va elaborar un comitè a porta tancada, en l’elaboració dels ODS hi van estar involucrats 193 estats i fins i tot també, la societat civil. 

 

El 2019 a Catalunya es va elaborar un “Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya” amb l’objectiu d’implementar els ODS a Catalunya mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya.

 

En aquesta guia de lectura es presenten una selecció de lectures per cada un dels 17 objectius de les ODS.

Data de creació: 24/08/2020

Última actualització: 04/12/2020

Mitjana (0 Vots)

10. Reducció de les desigualtats

 De la pobreza al poder
De la pobreza al poder
Green, Duncan  
Barcelona: intermón Oxfam, cop. 2008

En aquest llibre l’autor apunta el que considera el gran desafiament del segle XXI: posar fi a la plaga de la pobresa extrema, la desigualtat i l’amenaça del col·lapse mediambiental.

 El Bienestar desigual
El Bienestar desigual
López i Casasnovas, Guillem  
Barcelona: Península, 2015

Espanya, malgrat estar en la part alta de molts rànquings internacionals sobre benestar social, els seus ciutadans no ho perceben com a tal. Tanmateix, Guillem López exposa àmbits en els quals s’ha millorat i presenta la forma per arribar a un millor benestar a Espanya.

 El Decrecimiento explicado con sencillez
El Decrecimiento explicado con sencillez
Taibo, Carlos  
Madrid: Los Libros de la Catarata, enero 2019

Segons l’autor ens trobem en una situació d’esclaus de la productivitat. Aquesta és una situació molt tòxica i s’hi ha de defugir, i per tal de fer-ho ens presenta el seu model: el model del decreixement.

 L'Economia de les desigualtats
L'Economia de les desigualtats
Piketty, Thomas  
Barcelona: Edicions 62, cop. 2014

Anàlisi dels mecanismes socioeconòmics que provoquen les desigualtats. En el llibre l’autor demostra com ”l’actual augment de la desigualtat es deu a opcions de política econòmica i no a factors estructurals”.

 La gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales
La gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales
Stiglitz, Joseph E.  
Barcelona: Taurus, 2015

Un 1% de la població mundial es consideren els més rics del planeta. El 99% restant, representats pel moviment Occupy, proposen unes reformes per gestionar aquesta desigualtat econòmica, estimular el creixement i incrementar les oportunitats per a tothom.