Museus de festa

Per conèixer el folklore, les tradicions populars, la història d’un poble (els costums, la cultura, etc) és molt útil estudiar els objectes, fotografies, escrits i tota mena d’artefactes que hem heretat del passat. D’aquesta manera descobrim com es vivia fa més de 100 anys, per exemple.

La festa és una manifestació cultura col·lectiva i oberta on tota comunitat es reconeix a ella mateixa i, alhora, es mostra als altres. La festa és un referent d’identitat.

Actualment, doncs, podem reconstruir aquests fets culturals gràcies als museus, entre altres. Espais plens d’històries que ens mostren com es relacionaven, treballaven, gaudien dels petits plaers de la vida, de les festes... els nostres avantpassats.  

Així doncs, si teniu ganes de conèixer el folklore i les tradicions populars de la història de Catalunya endinseu-vos als museus de festa!

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació 30-08-2021 Última actualització 31-08-2021