Reglaments de la Biblioteca Aigüestoses

Reglaments de la Biblioteca Aigüestoses

La Biblioteca Aigüestoses és un espai per a la lectura, la informació i l’accés a la cultura. Alhora també és un espai de convivència, on persones amb diferents interessos conflueixen. Què és pot fer i què no a la biblioteca genera dubtes a moltes persones, per això dediquem a aquest espai a donar a conèixer els dos reglaments que regulen la prestació de serveis a la Biblioteca. Per un cantó està la Normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats, aquests serveis vinculats a què fa referència l’enunciat són el servei de préstec, internet i+ i WIFI.

Per un altre cantó, conviu el Reglament de la Biblioteca Aigüestoses que incorpora la normativa anterior i que alhora puntualitza alguns aspectes.

També és bo saber quines pautes seguim per adquirir fons en els seus diferents formats. Consulteu el document de Política de desenvolupament de la col·lecció.

18/03/2020