Selecció de webs

- Selecciones de webs (29)
Autoaprenentatge de llengües
Promedio (2 Votos)
Selecció de recursos de la Universitat Pompeu Fabra per a l'aprenentatge del català, castellà, anglès, francès, alemany i el llenguatge de signes.
Canal universitats
Promedio (0 Votos)
Diversos enllaços sobre l'accés a la universitat, centres, preus, tràmits, beques
Conté recursos lingüístics, serveis a empreses, organitzacions i ens locals i cursos de català (presencials i a través d'internet).
Informació sobre el sistema educatiu a Catalunya: organismes i serveis, estudis, centres, beques i ajuts, normatives i tràmits per al professorat. 
Edu365.cat. Infantil
Promedio (0 Votos)
Secció del portal web d'edu365 dedicat a infants de 0 a 6 anys aproximadament. Ofereix una interfície adaptada per a nens més petits i conté jocs i altres activitats educatives relacionades amb les parts del cos, la lectura i l'escriptura, les...
Ver más>>