Selecció de webs

Política i partits

- Selecciones de webs (29)
Àmbits
Promedio (0 Votos)
revista amb articles sobre la política catalana. Inclou una relació d'enllaços imprescindibles del tema.
324 Política
Promedio (0 Votos)
Web del canal 324 sobre política
Memorial Democràtic
Promedio (0 Votos)
Institució que té per finalitat la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica durant el període entre 1931 i 1980. Agenda, notícies, formació, atenció a les persones represaliades i enllaços.
Generalitat de Catalunya
Promedio (0 Votos)
Servidor oficial amb informació sobre els organismes, les actuacions i els serveis que formen la Generalitat de Catalunya. Actualitat de tots aquells temes d'interès per a la ciutadania.
Parlament de Catalunya  
Promedio (0 Votos)
Portal que informa i difon l'actualitat d'aquesta institució a partir de diferents medis i documents: TV del Parlament, notícies, actualitat, etc.
Ver más>>