Ocenet Saber

Base de dades que recull informació de diversos àmbits de coneixement. Conté la versió electrònica de vàries enciclopèdies elaborades per l'editorial Océano. Podeu trobar informació sobre temes com història, literatura, geografia o ciències naturals. També disposa de biografies, clàssics literaris, diccionaris de llengua, cartografies, etc. La facilitat d'ús i l'actualització de la informació són elements destacables. Per consultar aquesta base de dades t'has de validar amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Accés al recurs