Crea la teva empresa

La creació d'una empresa és una tasca complexa però sovint estimulant. A l'hora de posar-se en marxa cal tenir en compte diferents factors: la definició de l'activitat a desenvolupar, la planificació global i a llarg termini, la valoració de riscos, la capacitat financera, la viabilitat del negoci, l'estudi de mercat...

Et proposem alguns recursos per ajudar-te amb el teu projecte.

  Search the catalog:

  Selection of websites:

  You may also like:

  Go to the shelf:

Creation date: 18/10/2016 Modification date: 03/03/2017