Selecció de webs

Entitat sense ànim de lucre de caràcter social amb l'objectiu de divuigar i estudiar les problemàtiques específiques relacionadas amb els de persones que, com la gent
gran, per raons Iligades a la manca o pèrdua d'autcmomia fisica,
psíquica o intel·lectual, tenen necessitats i/o ajuda per poder
realitzar per si mateixes activitats de la vida i precisen d'assistència
social i sanitària específica, com també el forment, promoció ì
desenvolupament de bens i serveis especialitzats.

Subjects: Recurs web, Cornellà de Llobregat. Biblioteca Marta Mata, Cornellà de Llobregat. Biblioteca Central, Salut, Cornellà de Llobregat, Biblioteca virtual, Associacions de malalts, general