ACTIC
ACTIC

La biblioteca és des del mes d'abril  de 2018 un centre col·laborador d’ACTIC. La ciutadania pot dirigir-se a la nostra biblioteca per sol·licitar informació sobre les proves, per demanar suport als tràmits que s’han de realitzar, i per dur a terme la prova a les nostres instal·lacions.

Podeu trobar tota la informació sobre el procediment per obtenir l’acreditació al portal de l’ACTIC o demanar-ho a la biblioteca.

QUÈ ÉS L’ACTIC?

L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és un certificat acreditatiu de la competència digital entesa com la combinació de coneixements, habilitats i capacitacions en l’àmbit de les TIC’s.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC’s mitjançant una prova per ordinador. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat de Catalunya, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC’s davant de qualsevol empresa o administració.

L’obtenció de la certificació passa per acreditar els coneixements TIC’s mitjançant un examen virtual que es realitza a través d’una plataforma tecnològica expressament destinada a aquesta finalitat. El ciutadà que es vulgui examinar s’ha de presentar als centres col·laboradors de l’ACTIC per identificar-se i realitzar l’examen.

Per saber quin nivell tens pots realitzar un qüestionari d'avaluació online

More information:
28/03/2018 09:15h
Average (0 Votes)