Supermercats cooperatius

En els últims anys, en el món de l’economia social i solidària, han sorgit diferents projectes de supermercats cooperatius i cooperatives alimentàries amb l’objectiu de crear un nou model de consum alimentari i incentivar els productes de proximitat i ecològics.

Tot i que la majoria d’aquestes iniciatives parteixen de la mateixa idea i amb l’objectiu de crear una economia democràtica sense afany de lucre, les formes d’organitzar-se i gestionar-se són diferents.

Et recomanem aquesta selecció de llibres per avançar cap a un model alimentari més sostenible i saludable i cap a unes relacions més justes amb els productors. 

  In libraries you will find:

Infantil:

eBiblio:

Adults:

Infantil:

  Search the catalog:

  Selection of websites:

  Go to the shelf:

Creation date 04-11-2021 Last updated 12-07-2022