Saps com funciona el cooperativisme?

El cooperativisme és un moviment econòmic que estén els seus beneficis a la base de la piràmide econòmica, propiciant la inclusió financera cap als més necessitats, creant oportunitats de desenvolupament social, econòmic i ambiental.

Aquest moviment s'estructura mitjançant organitzacions representatives de les cooperatives que estan gestionades democràticament pels socis i els seus principis es fonamenten en els valors ètics universals de cooperació i responsabilitat.

A les bibliotequesXBM trobaràs documents on podràs descobrir com funciona aquest moviment social.

  In libraries you will find:

Ciutats cooperatives / Ivan Miró i Acedo
 
Homo cooperans 2.0 / Matthieu Lietaert
 
 
 
Habitar en comunidad / Lacol y La Ciutat Invisible

  Search the catalog:

  Selection of websites:

  You may also like:

  Go to the shelf:

Creation date: 19/12/2019 Last updated: 28/09/2020