ISC2.2 d’innovació social i ciència ciutadana en transformació del territori al Vallès Occidental

Biblioteques participants: 

  • Biblioteca Vapor Badia (Sabadell)
  • Biblioteca Central (Cerdanyola del Vallès)
  • Biblioteca Volpelleres - Miquel Batllori (Sant Cugat del Vallès)

Col·laboració: 

Data d'inici: 

juny 2018 - 

Estat del projecte: 

actiu

Altres projectes relacionats: 

Documentació per a professionals:

Primera edició 2018/2019. Materials de les sessions formatives

Descripció: 

El projecte promou el paper de les biblioteques com a motor de transformació social. Aquesta és la continuació del projecte ISC2 (BiblioLab d’innovació social i ciència ciutadana en transformació del territori al Vallès Occidental) iniciat en la convocatòria 2018/19 i que des del seu disseny s’havia plantejat com un projecte a mitjà/llarg termini. En aquell primer programa pilot, es va començar a experimentar en el rol de la biblioteca com a motor de transformació social, impulsant noves dinàmiques amb la ciutadania, en aquell cas molt enfocades als estudiants de secundària dels instituts locals. En un pas endavant en aquest procés, el nou objectiu és ampliar el focus a la ciutadania en general, impulsant els espais d’innovació social creats a les biblioteques però des d’una perspectiva diferent, mitjançant la creació de comunitats d’usuaris que treballin en un mateix repte local. Així, es pretén mantenir el rol actiu de les biblioteques com a motors de transformació social i com a espais on es puguin crear comunitats que engeguin processos de recerca participativa oberts a tota la ciutadania (Ciència Ciutadana). De la mateixa manera, el present projecte pretén apoderar els bibliotecaris amb les eines i metodologies necessàries per poder fer front a aquest canvi.

L’objectiu general del projecte és promoure la creació, dinamització i formació de comunitats locals arrelades a les biblioteques que siguin capaces de debatre i participar en processos de presa de decisions referents a reptes locals que els hi afecten directament.

La present subvenció es sol·licita per al disseny i la posada en marxa de la metodologia i la realització d’una prova pilot que implica la formació i acompanyament de comunitats, centrada en el coneixement de la qualitat de l’aire de les diferent localitats, que permeti la generació de noves dades, la recerca i interpretació de dades històriques, la replicabilitat als diferents municipis i que possibiliti:

  • La creació de comunitats d’interès que puguin resoldre un repte territorial (contaminació de l’aire) aprofitant els recursos formatius, tecnològics i documentals de la biblioteca pública de cada municipi
  • La capacitació dels bibliotecaris per l’acompanyament i dinamització de les comunitats
  • L’acompanyament d’investigadors de la UAB que els orientin en la metodologia de recerca i en les sessions de reflexió
  • Dotar els espais ISC2 a les tres biblioteques (generats en el primer projecte ISC2) amb els equipaments necessaris per desenvolupar el projecte de Ciència Ciutadana.
  • La publicació oberta dels resultats i la generació d’espais de debat sobre reptes locals a cada municipi