Camins il·lustrats

Explorar, narrar visualitzar. Projecte que combina l'acció d'explorar diferents espais de la ciutat, així com diversos materials que es troben a les biblioteques Joan Oliva i Milà i Armand Cardona Torradell de Vilanova i la Geltrú. Les accions de narrar i visualitzar es materialitzen en un glossari il·lustrat. Les diferents formes d'explorar es defineixen a partir de recórrer i experimentar camins diversos:

1. Camins negats i camins recuperats: rutes per espais abandonats, desapareguts, recuperats o reactivats on detectar elements com les fronteres, les identitat diferencials, les realitats socials, les activitats que faciliten les connexions i vincles. Els recorreguts es dissenyen en col·laboració amb persones del context, combinant l’espai públic i social. 

2. Camins de paper: recorreguts a l'interior de les biblioteques a partir de la consulta i ús del material bibliogràfic, per conèixer les relacions entre passat i present i canvis de trama urbana. 

Com a resultat es planteja un Glossari il·lustrat: un conjunt de paraules seleccionades que, a més de la seva definició, es posen en relació amb elements gràfics i visuals que es defineixen a partir del context explorat i les exploracions realitzades, fruït d’una experiència col·lectiva. Els projectes es presentaran públicament a les biblioteques i es farà una exposició temporal.