Serveis

Préstec interbibliotecari

Préstec interbibliotecari

Si al catàleg Aladí trobes un document que no està a la teva biblioteca, pots demanar-lo al personal de la biblioteca perquè t'arribi a través del préstec interbibliotecari. Gràcies a aquest servei tens al teu abast el fons de les més de 228 biblioteques i 12 bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Aquest servei no te cap cost.

A més pots sol·licitar per préstec interbibliotecari el fons de la resta de biblioteques públiques de Catalunya i del Goethe-Institut. Aquest servei no te cap cost.

El PI amb les universitats públiques catalanes dependrà de cada biblioteca. El preu s'estableix segons la normativa de la institució propietària del document.

  

 

Observacions

Biblioteca Núria Albó

El préstec interbibliotecari permet als usuaris demanar en préstec ldocuments d'altres biblioteques de la Xarxa... L'usuari paga 1,50€ -en el moment de fer la reserva- per cada document demanat, en concepte de despesa de tramesa d'aquest entre les biblioteques. La biblioteca s'encarrega de fer arribar el document a l'usuari, així com de retornar-lo a la biblioteca que ha realitzat el préstec.

Les condicions del préstec interbibliotecari són les mateixes que en el cas del préstec que normalment es fa a la biblioteca. El període de temps que transcorre entre la reserva del document i la seva arribada a la biblioteca està subjecte a variables tals com la periodicitat amb què la biblioteca d'origen fa les trameses de documents o els dies de recepció dels mateixos a les bilioteques de destí. El període d'espera pot situar-se entre els 3 i els 10 dies.

En arribar el document a la biblioteca, aquesta es posa en contacte amb l'usuari (via telèfon o mail) Passats 7 dies de l'avís, si el document no s'ha recollit es retorna a la biblioteca d'orígen.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :

Totes les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa ofereixen aquest servei