Recomanació

Tot el que necessites saber sobre sexualitat : per gaudir-la de manera sana i segura.

Checa, Carolina

Barcelona : Rosa dels Vents, febrer del 2019

Carolina Checa, Tot el que necessites saber sobre sexualitat: per gaudir-la de manera sana i segura. Barcelona: Rosa dels Vents, 2019.

La sexualitat és un aspecte molt important de la nostra vida, i que ens pot generar molts dubtes... i per poder resoldre’ls qui millor que les professionals del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats per fer les nostres consultes?

Les autores d’aquest llibre Carolina Checa, treballadora social i sexòloga; Noemí Elvira psicòloga i antropòloga; i Anna Morero doctora en Sociologia, ens donen resposta a les preguntes que els joves (i no tan joves), acostumem a fer sobre el sexe, el plaer, les emocions, les pràctiques sexuals, les identitats i sobre com tenir cura de nosaltres i de les persones amb qui compartim sexualitat.

Aquest llibre té la intenció de donar eines perquè cadascú trobi la seva sexualitat, decideixi com afrontar-la i la gaudeixi de manera sana i segura. I les autores l’han escrit sobre la perspectiva següent:

La primera és que parlen en femení genèric.

La segona és que diuen les coses de forma clara i directa, ja que és la millor manera de parlar de sexualitat.

La tercera; parlen des de l’enfocament de drets, perquè no es pot entendre la sexualitat sense els drets sexuals i reproductius, és a dir, que entenem que tothom té dret a una educació sexual de qualitat que li permeti fer les tries que vulgui a la seva vida afectiva i sexual, i s’han de conèixer aquests drets.

I la quarta: la diversitat sexual i de gènere no entesa de manera binària, sinó entenent que existeixen moltes altres possibilitats d’expressar i viure les identitats i les preferències sexuals.

 

Més informació:

 

Recomanat per la Biblioteca Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat

 

02/08/2019