Saps com fer una reclamació de consum?

Sovint no en som conscients però gairebé cada dia som persones consumidores, des del pa que comprem al forn, el diari del quiosc, el bitllet de transport públic, o bé, alguna peça de roba. I per tant, com a consumidors podem tenir algun problema i trobar-nos amb la necessitat de fer alguna reclamació per diferents motius: danys, rescissions de contractes, factures errònies, etc.

Quan es produeix un conflicte en qualsevol acte de consum, l’Agència Catalana del Consum té a disposició dels ciutadans dues vies de resolució: la mediació i l’arbitratge.

Els passos a seguir son:

  • Presentar una queixa mitjançant un full de reclamacions que la mateixa empresa o companyia ens hauria de facilitar.
  • L’empresa ens ha de garantir que s’ha presentat la queixa i donar resposta en un mes. Si no és així, el consumidor pot adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor o a l’Agència Catalana del Consum.
  • Inici dels procés de mediació o arbitratge, depenent de si s’arriba a un acord o no. En aquest últim cas, es pot optar per l’arbitratge de consum, sempre que l’empresa accepti aquesta via o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum. En cas contrari, ens queda la via judicial ordinària.

Podràs trobar més informació a: 

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació 01-03-2023 Última actualització 05-04-2023