Decàleg del consumidor: drets i consultes


Segur que alguna vegada has tingut problemes relacionats amb el consum (telefonia, habitatge, energia...) i has sentit que s'han vulnerat els teus drets. Amb els recursos que et proposem podràs resoldre aquestes qüestions i satisfer els teus dubtes.
 

Torna al prestatge  ►
 


RECURSOS WEB

Consum. Diputació de Barcelona

El Servei de Suport a les Polítiques de Consum col·labora amb els ajuntaments de la província de Barcelona en el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de la ciutadania en l'àmbit del consum i programes per promoure en la societat actituds de consum responsable.
 


Espai de consumidors. Gencat

Drets dels consumidors, consultes, avisos, arbitratges, reclamacions i informació. Espai dedicat al consumidor de l'Agència Catalana del Consum.
 


Arbitraje. Instituto Nacional del Consumo

El Sistema Arbitral de Consum és el sistema extrajudicial de resolució de conflictes entre els consumidors i usuaris i els empresaris o professionals. Informació elaborada per l'Instituto Nacional de Consumo.


Asociación Usuarios de Comunicación (AUC)

L'AUC és una organització sense ànim de lucre, dedicada a defensar els drets dels ciutadans com a usuaris dels mitjans i sistemes de comunicació: publicitat, televisió, telefonia, noves tecnologies i Internet.
 


Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Guies informatives, reclamacions, consumidors, arbitratge, seguretat, empreses. Portal web de l'Instituto Nacional de Consumo del Ministeri de Sanitat.
 


Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)

Espai dedicat als usuaris dels mitjans audiovisuals per adreçar-se al CAC (autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya) i expressar queixes, opinions i suggeriments sobre la programació o la publicitat a la ràdio i a la televisió públiques i privades.
 


CEACCU - Servicios jurídicos

Drets del consumidor, reclamacions i queixes, guies informatives, consells. Secció dedicada al suport jurídic del consumidor de la Confederació Espanyola d'organitzacions de mestresses de casa, consumidors i usuaris.
 


OCUC. Consultes

Consultes, reclamacions, telefonia, energia. Formulari de consultes que afecten al consumidor elaborat per l' Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
 


Dolceta. Online Consumer Education

Drets del consumidor, serveis i productes, consum responsable, educació. Dolceta és un projecte en línia d'educació per al consum, de la UE. Presenta mòduls interactius amb informació sobre drets, serveis i recursos didàctics per a un consum responsable.
 


Autocontrol

Reclamacions i consultes, guies informatives, assessorament. Autocontrol és un organisme sense ànim de lucre que s'encarrega de vetllar per una publicitat veraç, legal, honesta i lleial. Tramiten reclamacions dels consumidors, elaboren codis deontològics i assessoren a les empreses de publicitat. 
 


Tramitació de reclamacions. Confiança online

Confiança Online té l'objectiu de vetllar per la publicitat i el comerç en els nous mitjans, la protecció de dades personals i la protecció dels menors i dels adolescents, així com aspectes d'accessibilitat, usabilitat i seguretat.
 


OCU. Reclamar

Espai web de l'organització de consumidors i usuaris (OCU), on trobem documentació sobre els drets del consumidor, així com models de reclamació. Es fa una classificació temàtica (assegurances, habitatge, telefonia...)
 


Facua. ¿Problemas? 

Es tracta d'una secció de la web de FACUA-Consumidores en acción, on es pot trobar informació sobre els drets dels consumidors, així com denunciar problemes i obtenir assessoria jurídica.
 


Centro Europeo del Consumidor en España

Servei d'atenció al consumidor de qualsevol estat membre de la Unió Europea que vulgui informació o assistència en relació amb l'adquisició d'un bé o la utilització d'un servei en un país diferent al propi.


Consumers International

Consumers International és una federació mundial d'associacions de consumidors, que serveix com a veu global independent i autoritzada per als consumidors. Sense afany de lucre, actua com a "guardià mundial" dels drets dels consumidors. 
 


Día mundial de los derechos del consumidor

Informació sobre activitats i publicacions del dia mundial dels drets del consumidor, que es celebra cada any el 15 de març. 
 


Noclamesreclama

Telecomunicacions, transport, habitatge, xarxes socials. Informació sobre drets i jurisprudència, a més de models de reclamacions i glossaris. Projecte conjunt de ASGECO i CECU finançat pel Ministeri de Sanitat.
 


Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)

Actualitat, consultes gratuïtes, estudis de consum. UNAE és una organització de consumidors i usuaris, sense afany de lucre d'àmbit català, amb l'objectiu de representar i defensar els interessos legítims dels consumidors i usuaris. 
 


Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

Secció del Ministeri de Telecomunicacions dedicada a explicar de forma clara i amena la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic: obligacions dels prestadors de serveis, conflictes, codis de conducta...
 


Síndic de Greuges de Catalunya

Arbitratges, consultes, reclamacions, queixes, defensor d'infants, defensor de pacients. El Síndic intervé a partir d'una queixa, o per iniciativa pròpia, quan detecta que les administracions o les empreses que presten serveis d'interès públic a Catalunya poden haver lesionat el dret d'alguna persona o grup de persones.
 


Unió de Consumidors de Catalunya

Associació preocupada pels consumidors i tot allò que els afecta en la seva vida quotidiana, a més d'oferir serveis especialitzats als seus associats, defensa els interessos generals de les persones en tant consumidores de productes i usuàries de serveis, participant en diferents comissions de l'administració i denunciant aquelles situacions on creu que els drets dels consumidors estant sent perjudicats. Impulsa un portal del consumidors.


ENLLAÇOS AL CATÀLEG