Les vacunes del viatger

iStock © Rallef

És recomanable administrar les vacunes adients segons les característiques del viatge, la història de salut i la situació de vida de la persona que viatja, i poder gaudir d'un viatge amb salut.

Les vacunes permeten prevenir d'algunes malalties i complementen les mesures de prevenció de problemes de salut. Per tant, és important rebre-les quan siguin necessàries per protegir-se d'aquestes malalties i poder gaudir, així, d'un viatge amb salut

Sempre és aconsellable una planificació amb temps, si és possible, d'un mes abans del viatge, per poder administrar les vacunes adients, segons els factors generals que condicionen el consell personalitzat, les característiques del viatge, la història de salut i la situació de vida de la persona que viatja.

Cal tenir sempre present que la vacunació no substitueix la necessitat de seguir les mesures preventives de problemes de salut necessàries en cada situació.

També és important seguir el consell postvacunació.

A les biblioteques trobaràs:

"Medicina tropical: abordaje práctico e integral" / Antonio Montero

"La Salud en sus viajes, en 200 preguntas" / Jean-Paul Ehrhardt

 

"Medicina del viajero" / Miguel de Górgolas Hernández-Mora

"Viajes internacionales : recomendaciones generales y vacunas" / José Ramón de Juanes Pardo, Mª Pilar Arrazola Martínez

"Salud y viajes: cómo prevenir contagios, infecciones y otros menesteres" / Jane Wilson-Howarth

Recomanacions generals:

Tot seguit es descriuen les vacunacions que es recomanen de manera general a les persones que viatgen.

Tètanus i diftèria

El tètanus és una malaltia greu de distribució mundial causada per un bacteri que es troba a la terra; es contagia a través de les ferides. La diftèria és una malaltia de distribució mundial que pot ser greu; es contagia per contacte amb persones malaltes o portadores de la malaltia. Hi ha una vacuna combinada per a les dues malalties i és recomanable per a qualsevol viatge o destinació.

 

Recomanacions específiques:

Tot seguit es descriuen les vacunes recomanables o obligatòries segons les característiques del viatge, el historial de salut i la situació de vida de la persona que viatja. Són especialment necessàries en els viatges a països en vies de desenvolupament. 

1. Hepatitis A, 2. Hepatitis B, 3. Febre tifoide, 4. Febre groga, 5. Meningitis meningocòccia A-C i A, C, I, W-135, 6. Ràbia, 7. Encefalitis japonesa, 8. Pneumococ, 9. Còlera, 10. Grip, 11. Poliomielitis, 12. Encefalitis centreeuropea, 13. Triple vírica (Sarampió, Rubeola i Parotiditis).

 

1. Hepatitis A

L'hepatitis A és una malaltia habitual en països en vies de desenvolupament; es contagia per l'aigua i els aliments contaminats. La vacuna és recomanable per a viatges a països en vies de desenvolupament, a les repúbliques exsoviètiques, a alguns països de l'est d'Europa i als països bàltics, sobretot per a persones menors de 35-40 anys de països desenvolupats, ja que, probablement, no tenen anticossos d'aquest tipus d'hepatitis.

2. Hepatitis B

L'hepatitis B és una malaltia freqüent en països en vies de desenvolupament; es contagia per via sanguínia i sexual. La vacuna és recomanable en viatges de risc, sobretot per a cooperants, voluntaris, persones que facin viatges de llarga durada, persones que viatgin amb freqüència, persones que facin viatges amb condicions higièniques precàries, etc.

3. Febre tifoide

La febre tifoide és una malaltia freqüent en països en vies de desenvolupament; es contagia per l'aigua i els aliments contaminats. Encara que la persona que viatja es vacuni, s'han de seguir les mesures preventives recomanades en el consum de líquids i aliments.

4. Febre groga

La febre groga és una malaltia localitzada en països de l'Àfrica subsahariana i d'Amèrica del Sud; es contagia per la picada d'un mosquit. La vacuna, acompanyada del certificat internacional corresponent, és obligatòria per viatjar a països on la malaltia és endèmica. Encara que la persona que viatja es vacuni, s'han de seguir les mesures preventives recomanades per evitar les picades de mosquit.

5. Meningitis meningocòccia A-C i A, C, I, W-135

La meningitis meningocòccia és una malaltia localitzada en alguns països de l'Àfrica subsahariana durant l'època seca; es contagia pel contacte amb persones malaltes o portadores de la malaltia. La vacuna és recomanable per a les persones que viatgin a aquestes zones i obligatòria per als peregrins a la Meca durant el hajj, la peregrinació multitudinària que fan els musulmans en acabar el ramadà, ja que en les aglomeracions de gent són habituals els brots d'aquesta malaltia.

6. Ràbia

La ràbia és una malaltia que afecta el sistema nerviós central; es contagia per contacte amb persones o animals malalts, habitualment a través de la mossegada d'un animal malalt. La vacuna és recomanable per a viatgers que entrin en contacte amb animals (veterinaris, zoòlegs, caçadors, antropòlegs, etc.), i en els viatges de llarga durada, en estades en zones rurals o en viatges amb condicions precàries.

7. Encefalitis japonesa

L'encefalitis japonesa és una malaltia localitzada en zones del sud-est asiàtic; es contagia per la picada de mosquit. La vacuna és recomanable en casos especials segons les condicions del viatge, la durada i l'època de l'any (hi ha més riscos durant l'època de les pluges). Encara que la persona que viatja es vacuni, s'han de seguir les mesures preventives recomanades per evitar les picades de mosquit.

8. Pneumococ

Les malalties causades pel pneumococ són de distribució mundial; es contagien pel contacte amb persones malaltes. La vacuna és recomanable en persones majors de 65 anys, i en menors si tenen una malaltia crònica o malalties que produeixen una disminució de les defenses immunològiques.

9. Còlera

El còlera és una malaltia intestinal que pot provocar deshidratació per una diarrea greu; es contagia per líquids i aliments contaminats. La vacunació només es recomana en casos molt concrets, ja que el risc de contagi per al viatger és baix. A més, encara que la persona que viatja es vacuni, s'han de seguir les mesures preventives recomanades per controlar el consum de líquids i aliments.

10. Grip

La grip és una malaltia de distribució mundial; es contagia per contacte amb persones malaltes. La vacuna és recomanable en els casos següents:

  • Viatgers que pertanyen a grups de risc: persones majors de 59 anys i persones amb malalties cròniques, ja que tenen més risc de patir complicacions.
  • Viatges a zones amb casos declarats de grip aviària, com ara algunes zones del sud-est asiàtic i la Xina.
  • Viatges a l'hivern: entre octubre i març, a l'hemisferi nord, i entre abril i setembre, a l'hemisferi sud.

11. Poliomielitis

La poliomielitis és una malaltia habitual en zones amb condicions higièniques deficients; es contagia per via oral. La vacuna és recomanable segons la destinació i les característiques del viatge i de la persona que viatja.

12. Encefalitis centreeuropea

L'encefalitis centreeuropea és una malaltia localitzada només en alguns països del centre d'Europa; es contagia per la picada d'una paparra. La vacuna és recomanable segons les condicions del viatge, la durada, l'època de l'any (de maig a setembre) i les zones que es visitaran durant el viatge.

13. Triple vírica (Xarampió, Rubèola i Parotiditis)

Aquestes malalties són de distribució mundial; es contagien per contacte amb persones malaltes. La vacuna és recomanable en persones no vacunades en la infància i especialment els nascuts entre 1966 i 1990 (anys en què les cobertures de vacunació infantil comencen a ser òptimes) i que no tinguin antecedents de vacunació o malaltía.

 

CONSELL POSTVACUNACIÓ:

De vegades, en algunes persones les vacunes poden produir reaccions locals (en la zona de la injecció) o bé generals (a tot el cos). Tot seguit es descriuen els consells per tal d'alleugerir aquestes molèsties:

  1. Reaccions locals. Són dolor, inflamació, envermelliment, calor o nòduls al voltant de la zona de punció. Aquestes reaccions generalment duren només uns dies. Quan apareguin, s'han de seguir les recomanacions següents:
    • Aplicar fred a la zona: si s'aplica amb un producte congelat, com per exemple, glaçons, acumuladors congelats o una bossa de pèsols, cal cobrir la zona amb una tela per evitar el contacte directe amb la pell.
  • Prendre un antitèrmic o analgèsics com el paracetamol, si el dolor és intens.

2. Reaccions generals. Són les que, generalment, afecten tot el cos: febre, dolor o malestar general. Quan apareguin, s'han de seguir les recomanacions següents:

  • Prendre un antitèrmic o analgèsics com el paracetamol, per a la febre o dolor generalitzat.
  • Si els símptomes no milloren o si s'agreugen, consultar a un professional sanitari.

 

font: infermeravirtual.com

 

 Selecció de webs:

Programació de visites de salut internacional

Tríptic de les unitats de salut internacional

Taxes i preus públics 

Més informació:

       - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

       - Organització Mundial de la Salut

 

Vés al prestatge de Salut ►

Data d'actualització: 17/07/2015