Ramon Llull

En la commemoració dels VIIè centenari de la mort de Ramon Llull,  un dels escriptor i pensadors més destacats de l'Edat Mitjana a nivell europeu, t'oferim un recorregut literari per aquesta figura d'extrema singularitat, on vida i obra es fusionaran per crear un ambiciós projecte literari, artístic i filosòfic de primer ordre.

Es coneixen molts aspectes de la seva vida de Ramon Llull gràcies a la seva autobiografia, Vida coetània dictada per ell mateix el 1311 i transcrita per un deixeble seu.

Ramon Llull va néixer a la ciutat de Mallorca l'any 1232.  La seva família provenia d'un llinatge de Barcelona que a partir del 1231 s'havia establert a l'illa de Mallorca amb Jaume I.

L'any 1257 es va casar amb Blanca Picany amb la qual tingué dos fills. Va obtenir un càrrec de senescal a la cort de Jaume II. En aquest període va escriure poesia trobadoresca. 

A partir de l'any 1263, unes visions de Crist crucificat van determinar la seva decisió d'iniciar una nova vida dedicada a Déu i definida a partir de tres objectius: la conversió dels infidels, la composició de llibres que l'ajudessin a difondre l'ideal cristià i la creació d'escoles d'idiomes orientals per poder formar a futurs missioners.

Entre el 1265 i el 1274 va fer vida contemplativa al puig de Randa on va començar a escriure la seva Art mentre aprenia l'àrab amb un esclau culte. També va escriure el Llibre de contemplació en Déu i l'Art abreujada d'atrobar la veritat. 

Entre el 1275 i 2176 Jaume II va recolzar la fundació monàstica a Miramar, on tretze franciscans estudiaven l'Art. Ramon Llull hi va fer vida contemplativa i va escriure el Llibre d'Amic e Amat i el Llibre de l'Ordre de Cavalleria.

Per donar a conèixer la seva filosofia va recórrer bona part d'Europa, passant per Montpeller, París, Roma, Gènova. Va relacionar-se amb el papa dimissionari Celestí V i el 1312 va anar al Concili de Viena del Delfinat per defensar el seu projecte davant el Papa i els prínceps cristians. D'aquesta experiència escriuria Concili i Fantàstic. Les seves tasques evangelitzadores el van portar a Xipre, Tunis, Armènia Menor, Algèria i el Nord d'Àfrica on va arribar a estar empresonat sis mesos a Bugia fins que finalment el van expulsar.

La última etapa de la seva vida la va passar a Tunis on va escriure tractats polítics i teològics. 
Va morir a Mallorca l'any 1316, amb 84 anys. 

Obra

El conjunt de l'obra de Ramon Llull es composa de 260 títols escrits en llatí, català, àrab i provençal. Abracen diferents branques del saber: Filosofia, Teologia, Medicina, Física, Astronomia, Astrologia, etc. També va escriure obra poètica i narrativa que li va servir com a mitjà per donar a conèixer el seu pensament.

Amb el llatí va poder obrir-se pas en els centres culturals més importants de l'Europa del segle XIII. Amb l'ús del català, però, es va convertir en un dels primers autors europeus a utilitzar una llengua neollatina per parlar de temes filosòfics i científics. L'àrab va ser l'idioma amb el qual va debatre qüestions de fe amb els savis musulmans i amb el qual volia ampliar el terreny cristià a través de la seva tasca evangelitzadora. Finalment, el provençal el va utilitzar per la seva producció poètica.

L'obra de Ramon Llull respon a una finalitat didàctica del Cristianisme, un mitjà filosòfic a través del qual es pogués portar a terme la tasca evangelitzadora i la conversió dels infidels. Per això utilitzava un llenguatge senzill per acostar el seu missatge a un gran nombre de persones, sobretot les menys formades. Amb aquesta característica va contribuir al desenvolupament de la llengua catalana, tan literària com de pensament, i a la seva renovació amb la incorporació de  paraules de l'àrab i el llatí, sobretot en la terminologia científica.

El cos central de l'obra de Ramon Llull el trobem en la seva Art. Art és un sistema de pensament que utilitza la lògica i la raó per demostrar els dogmes de fe cristians. Per fer-lo més comprensible va escriure diferents versions d'aquest sistema.

Tot i la gran diversitat de temes que es troben a l'obra de Ramon Llull, podem classificar el conjunt de la seva producció entre: 

Prosa filosòfica i científica:

 • L'Art abreujada d'atrobar la veritat (1271): Primer intent d'art general lul·liana.
 • L'Arbre de la Ciència (1295): enciclopèdia organitzada en uns arbres al·legòrics que compren tot el saber humà.
 • Rethorica Nova (1303): tractat sobre l'art de persuadir.
 • Liber de ascensu et descensu intellectus (1305)
 • Art general i útlima (1308).

Obra narrativa:

 • Llibre d'Evast e Aloma e de Blanquerna son fill (1283- 1286). Conegut també com a Blanquerna. Extensa novel·la estructurada en cinc llibres. Inclou el tractat de poesia mística Llibre d'Amic e Amat (1276-1278).
 • Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289). Estructura en deu parts que parlen de diverses temàtiques doctrinals. Inclou el Llibre de les bèsties, reflexió sobre el comportament polític humà.

Obra poètica:

Inclou les composicions poètiques i la prosa poètica on s'aprecia la influència de la poesia trobadoresca que havia escrit de jove a la cort de Jaume II.

 • Poesia autobiogràfica. Desconhort (1295) i Cant de Ramon (1297).
 • Poesia religiosa i propagandística. Concili (1312). Ús de les tècniques de la poesia trobadoresca per introduir continguts religiosos.

Obra didàctica:

 • Llibre de l'ordre de cavalleria (1275-1276): per donar a conèixer l'ideal de cavalleria en relació amb la funció de l'Església.
 • Doctrina pueril: en referència a l'organització de l'ensenyament.
 • Llibre de les bèsties (1288-1289): inclòs a Fèlix o Llibre de meravelles.
 • Llibre de Sancta Maria: diàleg entre dues dames al·legòriques que busquen la manera de pregar i lloar millor la Mare de Déu.

Obra mística:

"Llibre de la contemplació en Déu": origen de tota la mística lul·liana que culminarà en "el Llibre d'Amic e Amat" i desenvolupada a "l'Arbre de filosofia d'amor". Un dels primers llibres de Ramon Llull on exposa en forma d'oració el seu desig d'unir-se a Déu en la contemplació. 

A les biblioteques trobaràs:"Vida de mestre Ramon"
 

"Llibre de les bèsties"
 

"Llibre d'Evast e Blanquerna"
 

"Contes i exemples"

"Faules del Llibre de les bèsties"
 

"Llibre d'Amic e Amat"
 

"Llibre de meravelles"
 

"Llibre de virtuts e pecats"
 

 

Més obres de Ramon Llull a les biblioteques ►

 Selecció de webs:

   També et pot interessar:

Vés al prestatge de Novel·la ►
Efemèrides anteriors ►
 

Data d'actualització: 18/05/2016