Biblio.laroca és Centre Col·laborador Àctic

Biblio.laroca és Centre Col·laborador Àctic

El juny de 2014 Biblio.laroca va ser acreditada com a Centre Col·laborador ACTIC.

La biblioteca municipal de la Roca del Vallès és un servei públic municipal que té com a objectiu garantir la igualtat d’oportunitats dels ciutadans en l’accés a la informació, la formació al llarg de la vida, la lectura i la cultura en general. Esdevé espai de coneixement i formació i es configura com un espai d’aprenentatge no formal. En aquesta línia i amb la voluntat de facilitar l’accés a la informació i evitar la fractura social en l’àmbit de la tecnologia ens vam proposar dotar el municipi d’un punt ACTIC per acreditar les competències en noves tecnologies, i així col·laborar en la promoció de la capacitació digital de la ciutadania, per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.

En definitiva posar a l’abast dels ciutadans els recursos que li permetin obtenir l’estàndard en el mercat de treball que afavoreix l’ocupació i la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de la societat de la informació.

06/02/2020