Oferta de visites escolars

Oferta de visites escolars
La Biblioteca Joan Coromines del Masnou ofereix un dossier que vol informar els docents que exerceixen a les llars d’infants, escoles i instituts de la vila dels tipus de visites guiades que ofereix la Biblioteca del Masnou i la metodologia que s’hi segueix. L’objectiu principal de les visites escolars és donar a conèixer la Biblioteca al col·lectiu escolar del municipi (docents i alumnat), perquè en facin ús, i promoure el desenvolupament d’habilitats i competències informatives.
 
Per a més informació, dirigiu-vos a la persona responsable del servei de visites escolars, Gabriel Milà: milasg@diba.cat.

16/06/2017