Centre col·laborador ACTIC

Centre col·laborador ACTIC

Des del mes d'abril la Biblioteca Vall d’Alfatà de Santa Susanna és centre col·laborar de proves ACTIC, això vol dir que les persones poden escollir-nos per realitzar els exàmens oficials per ser acreditats per a les diferents competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Més d’una vintena de persones estan inscrites ja, per realitzar aquestes proves a la Biblioteca o bé ja les han realitzat aquestes darreres setmanes.

La nostra missió com a centre és la de proporcionar els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que la prova d’avaluació de l’ACTIC es fa en les condicions necessàries (tant des del punt de vista tècnic com del d’evitar fraus).

Més informació:

12/04/2022