Quines són les teves competències personals?

Les “soft skills”, o competències personals, genèriques o toves, són les habilitats personals que van més enllà del coneixement tècnic i les capacitats específiques d'una feina. Inclouen competències com la comunicació efectiva, la gestió del temps, la resolució de problemes, l'empatia i la capacitat de treballar en equip. Tot i que les anomenades "hard skills" (habilitats tècniques) són essencials, les "soft skills" són igualment importants, ja que poden influir en com interactuem amb els altres, com resolem conflictes i ens adaptem a nous entorns laborals. 

I per què són tan importants en aquest moment? 

El canvi constant en els rols laborals i la necessitat d'adaptar-se a entorns complexos i diversificats fa que ens aportin un valor afegit a les capacitats tècniques. A més, les “soft skills” són crucials en el context de la intel·ligència artificial, ja que complementen i potencien les capacitats tecnològiques, permeten una millor interacció amb la tecnologia i ofereixen un valor afegit que la IA no pot reproduir. És la combinació de les habilitats humanes i la IA el que pot portar a resultats més complets i impactants.

I tu, ja has detectat quines són les teves competències personals?

  Selecció de webs:

  També et pot interessar:

  Vés al prestatge:

Data de creació 21-12-2023 Última actualització 12-01-2024