Microsoft Excel, un requisit essencial

Quasi tothom té constància del programa informàtic Microsoft Excel i, com a mínim, coneixement d’algunes de les seves funcions bàsiques. Però, tothom té present la importància que té en el món laboral avui en dia?

Excel és una eina molt eficaç per obtenir informació amb significat a partir de grans quantitats de dades. També s’hi poden realitzar càlculs senzills i fer el seguiment de qualsevol mena d’informació. La seva àmplia disposició de tasques que ofereix és gràcies al full de càlcul que presenta on, cada casella que conforma la quadrícula, pot contenir números, text o fórmules, podent-les combinar de múltiples maneres diferents.

Amb tot això, Excel presenta una versatilitat i una capacitat per ser aplicat en múltiples sectors i, això, l’acaba situant com un dels requisits fonamentals en moltes de les ofertes laborals d’avui en dia.

  A les biblioteques trobaràs:

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació 05-10-2023 Última actualització 05-10-2023