La fauna menys coneguda de la Serralada Litoral

La Serralada Litoral constitueix una cadena muntanyosa que s'estén de SW a NE amb una altitud moderada (té el Turo Gros, 700 m com a alçada màxima), però que orogràficament és singular pel fet que s'elevi ràpidament entre la costa marina i la plana del Vallès. S’hi localitzen tres espais protegits: Parc de Marina, Parc de la Serralada Litoral i Parc del Montnegre i el Corredor.

La base rocosa d’aquesta serralada és essencialment de base granítica i amb zones sedimentàries que estan molt relacionades amb els cursos d’aigua ja siguin en forma de rieres en la vessant Maresme com en petits torrents i torrenteres en la vessant Vallès, que aporten aigua a la conca del Besòs.

En l’espai protegit anomenat Parc de la Serralada Litoral trobem els següents habitats: conreus, herbassar / matollar / garrigues, boscos de pins, alzines i roures i bosc de Ribera amb plataners, olms  i avellaners. En cada un d’aquests trobarem una fauna concreta i especialitzada per les característiques d’aquests espais i la idiosincràsia de casa nostra.

Si agafem llapis i paper per apuntar deu animals que creiem que viuen a la Serralada Litoral, de ben segur que ens vindrà al cap: la guineu, el porc senglar, l’esquirol, el mussol, la mallerenga... i tots ells seran vertebrats. Existeix un gran desconeixement de la fauna que conviu en el parc, de moment només us farem saber que en aquest entorn hi viuen vint espècies animals; 10 invertebrats (aranya de la creu, empusa, esfinx de la calavera...) i 10 vertebrats (gripau d’esperons, vidriol, pardal xarrec...).

Us en donarem detalls en propers articles.

Recursos: