Espècies exòtiques invasores

iStock © Costhin

Què són?

Les espècies exòtiques invasores (EEI) són aquelles que no formen part de l'hàbitat natural on han aparegut com a conseqüència de l'acció humana. Pertanyen tant al món vegetal com a l'animal. En el món globalitzat que vivim, els mitjans d'introducció poden provenir de diferents vies:  

  • de forma intencionada per utilitzar-les en l'agricultura o bé per ser utilitzades com plantes ornamental
  • animals de companyia que després s'alliberen sense cap mena de control o a causa de fugues de granges
  • accidentalment per mitjà del transport de mercaderies, organismes adherits als cascos dels vaixells, aigües de llast, etc.

Qualsevol alteració humana pot comportar un perill per a les espècies autòctones, així com en alguns casos ser el causant d'un greu impacte socioeconòmic (reducció de les collites i de la disponibilitat de l'aigua, per exemple). Igualment la repercussió en la salut de les persones està provada, amb l'aparició d'al·lèrgies o dermatitis, transmissions de malalties foranes (recentment el cas del virus del zika, transmès per la picada d'un mosquit).

 

Quines mesures prenen els països davant aquesta amenaça?

A nivell de Catalunya existeixen diversos projectes. Per una banda el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya i el CREAF ha elaborat el projecte EXOCAT. En aquí es recullen les dades sobre la distribució, la procedència, la via d'entrada i l'estat de la invasió de les espècies exòtiques a Catalunya.

L'Agència Catalana de l'Aigua, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ha creat una base de dades Exoaqua on recull espècies exòtiques que ja han aparegut en medis fluvials o bé es corre el risc que hi apareguin. També es fa una valoració del perill que suposen per al medi ambient i l'impacte que podria tenir. 

A nivell estatal, el Reial Decret 630/2013 de 2 d'agost consisteix en un catàleg d'aquestes espècies exòtiques que poden constituir un perill per a la biodiversitat. També estableix mesures de prevenció i lluita, marca les sancions i quines estan prohibides.

També s'han redactat uns codis de conducta:

Evidentment el seu compliment és voluntari, però es pretén trobar la col·laboració tant de veterinaris i comerciants d'animals, com dels horticultors i professionals del sector.  És també una eina perquè ells transmetin aquesta informació a la població per mitjà de campanyes divulgatives.

 

Què podem fer nosaltres?

Si tenim un jardí i volem plantar alguna cosa, informar-nos bé de quines espècies podrien suposar un risc. És fàcil que es reprodueixin sense control, escampant-se fora del lloc on inicialment la vam posar. Cal pensar que algunes d'elles no només representen un perill per a la flora autòctona, sinó que indirectament també poden afectar a la fauna (plantes invasores aquàtiques que impedeixen la supervivència dins l'aigua de peixos o altres invertebrats). No deixeu escampades les restes de la poda.

En cas de voler adquirir una mascota, actuar de forma responsable. Un animal exòtic pot representar més problemes a l'hora de tenir-ne cura; és millor dirigir-se als centres d'acollida d'animals abandonats i adoptar-ne un.  Ser responsable i no deixar-lo lliure a la natura; és així com poden contagiar malalties a les espècies autòctones i posar en risc la seva subsistència. Consulta el teu veterinari més proper en cas de dubte, allà t'informaran de les espècies més recomanables. Si tot i així es decideix comprar un animal de companyia, fer-ho en les botigues degudament certificades, mai en parades de mercat, festes o a través d'internet. Demanar sempre els papers que certifiquin l'origen de l'animal.

Si t'agrada pescar, neteja bé el teu equipament per tal d'evitar dispersar larves invasores.

En cas de sortir a navegar, informa't del millor mètode de neteja d'embarcacions, doncs aquest és un altre dels mitjans pels quals s'introdueixen espècies alienes als nostres litorals, rius i llacs.

Cal que entre tots prenguem mesures per evitar que l'entorn natural en el que vivim es vegi en perill a causa d'actuacions humanes irresponsables.

A més, gràcies a les noves tecnologies qualsevol persona amb un mòbil pot descarregar-se una APP que serveix per localitzar espècies invasores (animals o vegetals):

     APP IASTracker  (més informació sobre el projecte)

 

Contingut elaborat per la Biblioteca Central de Terrassa.

Fonts d'informació consultades:

 

  Cerca per TEMA al Catàleg Aladí:

A les biblioteques trobaràs: 

"Espècies invasores al riu Calders" / Júlia Real Babí
 

"Medicina de animales exóticos: guía de referencia rápida" / Lance Jepson; prólogo Scott J. Stahl 

DISPONIBLE VISTA PRÈVIA

"Manual audiovisual para la gestión de fauna y floras invasoras: actuaciones y métodos de control en el campo"

DVD

 

"Natura al teu jardí: guia pràctica per conèixer i acollir la fauna propera" / Albert Ruhí i Vidal

 

 Selecció de webs:

 

Vés al prestatge d'Espais Naturals ►

Data d'actualització: 17/10/2016